Asociația “Association Colour Your Dreams” derulează proiectul ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala” – cod SIPOCA 1034/MySMIS 2014+ 151157, începând cu data de 19.07.2022.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.
ANUNȚ
Cursuri de politici publice și organizare comunitară în domeniul tineretului în Târgu Jiu (decembrie 2022-aprilie 2023)

Afla mai multe

Inscrie-te

Descriere proiect

Titlu
DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala
Denumire beneficiar
Asociatia Association Colour Your Dreams
Denumire partener
Primaria Municipiul Targu-Jiu
Scop
Cresterea capacitatii autoritatilor publice, ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, de a sustine si promova dezvoltarea la nivel local intr-o maniera participativa si integrata, in conformitate cu principiile participarii tinerilor, egalitaþii de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.
Obiective specifice
Obiectiv 1
Cresterea capacitatii autoritatilor publice, ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, de a sustine si promova dezvoltarea la nivel local intr-o maniera participativa si integrata, in conformitate cu principiile participarii tinerilor, egalitaþii de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.
Obiectiv 2
Crearea unui mecanism de consultare a autoritatilor si institutiilor publice din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, cu ONG-urile, partenerii sociali si cetatenii cu privire la elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor la nivel local, cu focus pe domeniul de tineret.
Obiectiv 3
Facilitarea includerii dimensiunii de tineret in implementarea politicilor publice la nivel local prin implicare a comunitaþilor locale în viaþa publica si participare la procesele decizionale, cu focus pe Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Gorj (Strategia integrata de dezvoltare urbana) si pe Planul Teritorial de Tranzitie Justa.
Rezultate
Rezultat proiect 1
Realizarea unui Ghid online de dezvoltare al ONG-urilor de tineret si partenerilor sociali in vederea formularii, promovarii, implicarii in consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, folosind si mecanismul de consultare creat in cadrul proiectului – Platforma DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala si realizarea unui ghid online de organizare comunitara pentru ONG-uri, parteneri sociali si grupuri informale de identificare nevoie/ probleme in comunitate si organizare in vederea rezolvarii lor prin dialog cu autoritatile publice.
Rezultat proiect 2
60 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj instruiti in tematicile politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, organizare comunitara pentru a promova dezvoltarea locala.
Rezultat proiect 3
60 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj sunt mentorati pentru a pune in practica cu conceptele de politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, organizare comunitara pentru a promova dezvoltarea locala.
Rezultat proiect 4

30 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj sunt capabili, motivati si responsabilizati cu privire la implicarea in mod voluntar in crearea si promovarea unui mecanism de consultare publica pentru politicile de dezvoltare durabila cu focus pe domeniul de tineret.
Rezultat proiect 5
1 Parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale pe termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului.
Rezultat proiect 6
1 mecanism de consultare publica pentru politici de dezvoltare locala sub forma unei platforme online – DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala – integrata in site-ul web al Primariei Targu Jiu si cel putin 10.000 de cetateni din Targu Jiu, membri ai ONG-urilor, partenerilor sociali cunosc cum functioneaza acest mecanism de consultare publica pentru politici de dezvoltare locala sub forma unei platforme online – DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala – integrata in site-ul web al Primariei Targu Jiu.
Data incepere
19/07/2022
Perioada implementare
19/07/2022 - 30/09/2023
Buget
Valoare totala 252.194,59 RON, din care din care asistență financiară nerambursabilă 247.150,70 RON lei și contribuție proprie de 5043,89 RON.

Fă-ți vocea auzită și implică-te activ în transformarea comunității noastre.

© 2020 Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții
Politica de cookies
GDPR